Biz Kimiz

Psike İstanbul Güncel Grubu 2016 yılında, çeşitli toplumsal travmatik deneyimleri anlamlandırabilme, başka bir deyişle düşünmeye devam edebilme ihtiyacıyla bir araya gelmiş psikanalist adayları ve psikanalistlerden oluşmaktadır.

Başlangıçta, ayda bir ve sadece deneyim paylaşımı şeklinde olan toplantılarımız, zamanla  gündemde olan konularla ilgili okumaların eklenmesiyle kapalı bir çalışma grubuna evrildi. Okumaların yanısıra, çalıştığımız konuda psikanalist  olmayan ama kendi konusunda bilgili ve deneyimli kişileri grubumuza davet ederek, farklı bakış açıları ile zenginleşmeye çalıştık. Öğrendiklerimizi paylaşma ihtiyacıyla, çalıştığımız konularda üretim yapmaya başladık. 2021 yılında Covid-19 salgını sırasında “Salgının Gölgesinde Yaşamak” konulu 1.GÜNCEL sempozyumunu düzenledik. 2022 yılında “Ahlaki Yaralanma ve Umursamazlık Kültürü” konulu 2. GÜNCEL Sempozyumumuzla devam ettik. 2023 yılında da “Şiddet”  konusunda okumaya, anlamaya, düşünmeye ve üretmeye  devam edeceğiz.